Menu

לימור שרביט – ציורים בטכניקות שונות

English

 
123 עמוד 45

! להזמנות לחצו כאן

ציורים בטכניקות שונות

ציורים בטכניקות שונות : צבעי עיפרון, צבעי שמן, גיר, פחם ועוד. 

“טייגר לא מאבד שינה בגלל דעתה של כבשה”

ציורים בטכניקות שונות - טייגר

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אומנות זה לא מה שאתה רואה, אלא מה שאתה גורם לאחרים לראות”

ציורים בטכניקות שונות - אישה חתול

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אומנות לעולם אינה מסתיימת, רק ננטשת”

ציורים בטכניקות שונות - ניצוץ

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“יצירתיות זה להרשות לעצמך לטעות, אומנות זה לדעת על איזה טעות לשמור”

ציורים בטכניקות שונות - שחור ולבן

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“באומנות כמו באהבה, האינסטינקט מספיק”

ציורים בטכניקות שונות - מבט

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“העיניים זועקות את מה שהשפתיים מפחדות לומר”

ציורים בטכניקות שונות - קעקוע חינה

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“כשהמילים נכשלות, המוסיקה מדברת”

ציורים בטכניקות שונות - גיטרה ספרדית

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“מבט האהבה הוא בעיניך”

ציורים בטכניקות שונות - תשוקה

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“יצירתיות דורשת אומץ”

ציורים בטכניקות שונות - יחדיו

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אהבת היופי היא טעם, יצירת היופי היא אומנות”

ציורים בטכניקות שונות - קוביזם

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“לפעמים חיבוק זה כול מה שאנו צריכים”

ציורים בטכניקות שונות - יופי

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“כמו שהציפור שרה, או הפרפר עף, כך גם האומן עובד”

ציורים בטכניקות שונות - אישה פרפר

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“תקנו את לבכם עם עבודת אומנות”

ציורים בטכניקות שונות - קעקוע פרפר

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“כשאתם רואים את היופי באחרים, אתם רואים את היופי שבתוככם”

ציורים בטכניקות שונות - צמות

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“ציור זהו גילוי עצמי, כול צייר טוב מצייר את מה שהוא”

ציורים בטכניקות שונות - קלוז אפ

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

123 עמוד 45