Menu

לימור שרביט – דיוקנים של מפורסמים

English

12עמוד 3 45

! להזמנות לחצו כאן

דיוקנים של מפורסמים

דיוקנים של מפורסמים: שאדיי, וונטוורת מילר, לאונה לואיס, ג’ניפר לופז, בראד פיט, מרילין מונרו, ביונסה נואלס, אנג’לינה ג’ולי, מאריה קארי, בר רפאלי.

“באשר אני עושה, תמיד אדאג להיות נוכחת ברגע של אותה עשייה” – שאדיי – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - שאדיי

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“החזק בתשוקה, נקוט בפעולה וקסם יתרחש” – בר רפאלי – דיוקן

The improved portrait of Bar refaeli - הדיוקן המשופר של בר רפאלי

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה, ולהזדקק לזה כמו שאתה זקוק לאוויר” – וונטוורת מילר – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - וונטוורת מילר

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“בשבילי אהבה היא אושר והשראה” – לאונה לואיס – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - לאונה לואיס

 

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אתה משקף את שהעולם משקף לך” – ג’ניפר לופז – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - ג'ניפר לופז

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“אתה צריך לדעת לאבד הכול על מנת שתוכל להרוויח הכול” – בראד פיט – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - בראד פיט

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“לפעמים דברים צריכים להתפרק, על מנת שדברים חדשים יוכלו להיבנות” – מרילין מונרו – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - מרילין מונרו

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“עשה את שנולדת לעשות, דאג רק לסמוך על עצמך” – ביונסה – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - ביונסה

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“כול יום אנו בוחרים את מי שאנחנו על פי הדרך בה אנו מגדירים את עצמנו” – אנג’לינה ג’ולי – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - אנג'לינה ג'ולי

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

“פרוש את כנפיך והתכונן לעוף, מאחר והפכת לפרפר” – מאריה קארי – דיוקן

דיוקנים של מפורסמים - מאריה קארי

Like/share - לחצו לייק/שתפו
share/+1 - +שתפו/לחצו
http://limorsharvit.com/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D
Tweet - צייצו
Pin it - שתפו בפינטרסט
Follow by Email - עקבו דרך המייל

12עמוד 3 45